Kom (les)zwemmen en word lid! Nu korte wachtlijsten.

Inschrijven

Voorwaarden, Contributie en Ooievaarspas

Dit zijn onze maandelijkse contributiebedragen vanaf 1 januari 2024

 
   
Zwemles en vrijzwemmen  
   
Kinderen tot 18 jaar

€ 39,40

Kinderen tot 18 jaar twee lessen per week

€ 61,25

Volwassenen vanaf 18 jaar vrijzwemmen

€ 25,95

Volwassenen leszwemmen

€ 45,00

65 plus

€ 24,40

Snorkelen en Zwemvaardigheid

Kinderen tot 18 jaar

€ 39,40

Volwassenen vanaf 18 jaar

€ 45,00

   
Sportzwemmen (Waterpolo)  
   
Trainen zonder startvergunning

€ 30,00

Met startvergunning tot 18 jaar

€ 37,00

Met startvergunning vanaf 18 jaar

€ 45,75

   
Sportzwemmen (Wedstrijdzwemmen)  
   
Instaptarief zonder startvergunning

€ 30,00

Met startvergunning voor alle leeftijden

€ 37,75


Automatische incasso van de contributie:

De contributie van RZV Excelsior kan uitsluitend door middel van een maandelijkse automatische incasso worden betaald, onze incassanten-ID is NL33ZZZ404088200000.

Door uw inschrijving geeft u aan RZV Excelsior een machtiging af om de incasso voorafgaand aan de maand van het lidmaatschap te incasseren.  

Als een incasso niet uitgevoerd kan worden dan moet u zelf direct het bedrag van de contributie overboeken naar rekening  NL42 INGB 0000 6868 00 tnv RZV Excelsior.


Bij weigering van incasso (storneren) wordt de contributie verhoogd met € 2,50 bij maandbetaling. Let u er op dat contributie verschuldigd blijft tot 1 maand na schriftelijke opzegging van het lidmaatschap.
Na 2 geweigerde incassopogingen kan de toegang tot het zwembad worden ontzegd.

Algemeen:

1) De minimale periode van lidmaatschap bij onze vereniging is een half jaar.
2) RZV Excelsior int de contributiegelden voor leden uitsluitend via automatische incasso. Het innen van de contributie voor de nieuwe maand zal iedere laatste week van de lopende maand plaatsvinden voor de volgende maand. De contributie is vooruit verschuldigd.
3) Bij ziekte blijft lesgeld verschuldigd. Als de afwezigheid door ziekte langer duurt dan twee weken stemt u dan met coordinator van het lesuur af over inhaalmogelijkheden. Teruggave van contributie door ziekte is niet mogelijk.
4) Bij de eerste les of training na oproep vragen wij u een nieuw volledig inschrijfformulier in te vullen. Hiermee kunnen we uw gegevens nog eens goed controleren en administreren.
5) Betalingen per kas - behalve die voor diplomazwemmen - zijn niet toegestaan.
6) Het IBAN van RZV Excelsior is NL42 INGB 0000 686800.

Opzeggingen:

Opzeggen kan uitsluitend per het einde van een maand en dient minimaal 1 maand van tevoren via e-mail te geschieden bij de ledenadministratie via ledenadministratie@rzv-excelsior.nl
Opzeggingen zijn altijd per het einde van de maand.

Opzeggingen aan de kassa worden alleen met een schriftelijk bevestiging geaccepteerd.
De enige uitzondering op deze procedure is een opzegging na diplomazwemmen. In dat geval kan er op de examenopgave aangegeven worden of het lidmaatschap moet worden beëindigd. Het lidmaatschap wordt in dit geval beëindigd per einde van de maand waarin diploma is gezwommen.

Ooievaarspas:

Voor kinderen die nog niet eerder hebben gezwommen en nu starten met leszwemmen is het op dit moment is niet meer mogelijk om de contributie te voldoen door middel van de Ooievaarspas. Door kostenstijgingen is de vergoeding die wij via de Ooievaarspas van de gemeente ontvangen niet meer voldoende.

Kinderen die al watervrij zijn (en kunnen starten in badje 2, 3, 4, A, B of C) kunnen we wel zwemlessen aanbieden aan houders van de Ooievaarspas als er ruimte is in de betreffende klas. Inschrijven kan via het inschrijfformulier.


RZV-Excelsior © 2020 - Build bij exas.nl - Powered by e107