Zomertijden


 RZV Excelsior Beheer    14 jul 2020 : 21:37
 Niets    Algemeen

vakantie4.jpg

In de zomer zijn de tijden aangepast

We zijn blij om U, ondanks vakanties en verplichte Corona-maatregelen, toch een nagenoeg volledig lesaanbod aan te kunnen bieden.

Maandag Steenvoorde                   gesloten

 

Dinsdagen 21 juli tot en met 25 augustus
18:00 uur - 18:40 uur vrijspelen
18:00 uur - 19:30 uur vrijspelen
18:40 uur - 19:30 uur vrijspelen
Alleen leden zijn welkom.
Je kunt dus maar op twee tijden naar binnen 18:00 uur of 18:40 uur

Let op als de kinderen zich zelf kunnen omkleden maakt het niet uit wanneer ze naar huis gaan. Ouders kunnen echter maar om 18:40 uur en 19:30 uur naar binnen

 

Donderdagen 23 juli tot en met 27 augustus
badjes 1, 2, 3 en 4 18:05 uur - 18:35 uur
Dit is voor kinderen die op donderdag in de 1e les zwemmen
en voor kinderen die voor de coronacrises op dinsdag zwommen


badjes 1, 2, 3 en 4 18:40 uur - 19:10 uur
Dit is voor kinderen die op donderdag in de 2e les zwemmen
en voor kinderen die voor de coronacrises op maandag zwommen


Diploma A, B en C 18:00 uur - 18:50 uur
Dit is voor kinderen die bij diploma A, B en C zwemmen op de dinsdag en de donderdag


Vrijspelen 18:55 uur - 20:00 uur (alleen diep)
Dit is voor zwemmers met een A diploma op zak,
Snorkelaars, Zwemvaardigheidzwemmers en wedstrijdzwemleden
De enigste mogelijk om binnen te komen is dus 18:55 uur, daarna is het niet meer mogelijk binnen te komen

Omdat dit kinderen zijn die zichzelf kunnen omkleden mogen ze zelf bepalen wanneer ze naar huis gaan, anders worden ze om 20:00 uur gevraagd om zich te gaan omkleden.


Wijzigingen sinds opening


 RZV Excelsior Beheer    18 jun 2020 : 15:55
 Niets    Algemeen

info1.jpg

Zwembad De Schilp gaat in de vakantie niet dicht - kom 10 min eerder naar het zwembad - Update Maandag

Beste mensen,

Zoals eerder gemeld, zou zwembad de Schilp van 3 t/m 16 augustus gesloten zijn wegens onderhoudswerkzaamheden. Dit gaat niet door. Het zwembad is gewoon open.

Peter van Zijderveld

Secretaris

Kom eerder dan ben je misschien op tijd

Het is al weer een paar weken geleden dat wij de zwemlessen en zwemsporten in fases hebben opgestart na de lock down. Op wat uitzonderingen na houdt iedereen zich goed aan alle regels. Daar zijn wij erg blij mee. Toch uw aandacht voor een aantal punten:

 • Wees op tijd door wat eerder te komen.
 • In de afgelopen dagen blijkt steeds vaker dat onze geplande tijden steeds makkelijker gehaald worden. Het zwembad heeft ook de doorloop aangepast, zodat wij om 18:02 uur kunnen beginnen.
 • Het blijkt dat in het ondiepe op dinsdag en donderdag na onze lessen een borstcrawl cursus wordt gegeven door een andere aanbieder. Zorg er daarom voor dat je 10 minuten voor de aangekondigde tijd bij het zwembad bent en kijk hoe ver de wachtrij is. Misschien kun je direct al naar binnen.
 • Ondanks de aangekondigde versoepelingen van het kabinet gaan wij gewoon door met de huidige lessen tot aan de schoolvakantie.

Beste ouders van de maandagavond, 

Vandaag hebben wij een mail gehad van zwembad Steenvoorde, waarin zij melden dat het zwembad weer opengaat. Een positief bericht. De  kinderen van de maandagavond die zich hebben gemeld zijn inmiddels allemaal ingedeeld op de dinsdag en de donderdag in de Schilp. Dat willen we zo houden. Met zwembad Steenvoorde is afgesproken, dat wij weer op maandagavond 31 augustus gaan starten.  

Ook in dit zwembad gelden maatregelen die genomen worden i.v.m. corona. Zodra wij die weten zullen wij u een instructie toezenden. Mocht u nog vragen hebben. Dan horen wij dit graag.

  Met sportieve groet,

 Peter van Zijderveld

Update Financien

Op de vraag hoe het zit met de compensatie van kosten huur zwemwater gedurende de sluiting van zwembad de Schilp, ontvingen wij het volgende antwoord van de gemeente Rijswijk.

De landelijke overheid heeft een bedrag van € 90 miljoen gereserveerd als compensatie voor de gederfde huurinkomsten van sportparken, sporthallen en zwembaden. Het ministerie is voornemens om deze compensatie nog voor de zomer aan de gemeenten over te maken. Zodra de gemeente dit ‘binnen’ heeft zullen zij contact opnemen met de sportverenigingen en tot betaling over gaan.

Op dat moment kan de vereniging berekenen hoe en hoeveel wij aan onze leden kunnen compenseren.


Corona: Vraag en Antwoord


 RZV Excelsior Beheer    07 jun 2020 : 18:15
 Niets    Algemeen

Q-Aimage.jpg

Enkele veel gestelde vragen hier beantwoord speciaal voor u

Beste mensen,

Het secretariaat ontving afgelopen weken diverse vragen n.a.v. het opstarten van de zwemlessen en zwemsporten. Hieronder vind je het antwoord op veel gestelde vragen. In het algemeen:

Waarom mag er maar 1 ouder het zwembad in?

Om de kans op besmetting met het Coronavirus zo klein mogelijk te houden, laten we 1 ouder toe, die bij het afleveren van zijn of haar kind weer naar buiten gaat. Natuurlijk mogen zij buiten het zwembad op hun kinderen wachten, mits zij rekening houden met de 1,5 meter afstand, die door het RIVM wordt aanbevolen. We mogen ook maar een beperkt aantal personen in het bad toelaten, meer ouders betekend dat er minder kinderen kunnen zwemmen.

Waarom zijn de toiletten gesloten?

Het toilet is een plaats waar men makkelijker een besmetting kan oplopen. Hierdoor is het noodzakelijk na gebruik de wc, spoelknop en deurkrukken te desinfecteren. Om dit zoveel mogelijk te voorkomen wordt gevraagd zoveel mogelijk vooraf thuis naar het toilet te gaan. In noodgevallen is het wel mogelijk het toilet te gebruiken, maar dit moet dan wel gemeld worden zodat er na het toiletbezoek gedesinfecteerd kan worden.

Waarom is er nog geen zwemles voor de kinderen in badje 1?

Dit is een groep kinderen die veel begeleiding nodig hebben. Begeleiding op 1,5 meter is lastig. Daarnaast willen we ervaring opdoen met alle maatregelen en regels rond het virus. De veiligheid staat daarbij voorop. Op de dinsdag gaan wij langzaam opstarten met de lessen in badje 1. Wanneer dit goed gaat worden deze lessen verder uitgebreid.

Wanneer starten de lessen voor volwassenen?

Door de 1,5 meter afstand regel is er beperkt ruimte in het zwembad om iedereen vanaf 13 jaar veilig te laten zwemmen. Dit is de reden dat wij deze lessen nog niet zijn opgestart. Per 1 september worden de contactsporten weer opgestart. Dit onder voorbehoud dat de maatregelen niet worden verscherpt. 

Waarom is zwembad Steenvoorden nog gesloten?

Het zwembad is gevestigd in een verzorgingshuis. Hier wonen oudere mensen die tot de risicogroep horen.

Ik krijg geen e-mails met nieuwsberichten, hoe kan dat?

Bij de ledenadministratie is dan geen e-mailadres bekend. Het kan ook zijn dat het opgegeven adres verouderd of onjuist is. Mailberichten kunnen ook in uw spam box belanden. Geen berichten ontvangen? Neem contact op met het secretariaat: Secretaris Emailof  Secretaris

Krijgen we nog compensatie voor de weken dat het zwembad dicht was?

Op de vraag hoe het zit met de compensatie van kosten huur zwemwater gedurende de sluiting van zwembad de Schilp, ontvingen wij het volgende antwoord van de gemeente Rijswijk.

De landelijke overheid heeft een bedrag van € 90 miljoen gereserveerd als compensatie voor de gederfde huurinkomsten van sportparken, sporthallen en zwembaden. Het ministerie is voornemens om deze compensatie nog voor de zomer aan de gemeenten over te maken. Zodra de gemeente dit ‘binnen’ heeft zullen zij contact opnemen met de sportverenigingen en tot betaling over gaan.

Op dat moment kan de vereniging berekenen hoe en hoeveel wij aan onze leden kunnen compenseren.


Er is weer zwemles bij RZV Excelsior - Open vanaf 26 mei


 RZV Excelsior Beheer    25 mei 2020 : 18:11
 Niets    Algemeen

200524-covid19-regels-rzv-v1.0.gif

We hebben goedkeuring van de gemeente, per 26 mei 2020 gaan we open volgens ons ingediende draaiboek

We hebben goedkeuring van de gemeente, per 26 mei 2020 gaan we open volgens ons ingediende draaiboek.

Hou de mail in de gaten


Maatregelen rond het coronavirus -Update 21 mei-


 RZV Excelsior Beheer    13 mrt 2020 : 15:23
 Niets    Algemeen

alv1.jpg

Extra info naar aanleiding van de recente ontwikkelingen

Maatregelen rond het coronavirus -update 21 mei-

Zoals wij al eerder melden is zwembad de Schilp deze week weer opengegaan en geheel aangepast aan de corona richtlijnen. Als bestuur zijn wij hard bezig om de uitvoering van de zwemlessen en zwemsporten ook aan te laten sluiten op deze richtlijnen. Een lastige klus waarin wij keuzes moeten maken wat we wel opstarten en wat niet, We streven ernaar om dinsdag 26 mei te starten. Dit is echter afhankelijk van de Gemeente Rijswijk, De gemeente eist dat wij een plan van aanpak indienen waarin wij vastleggen hoe wij de zaken gaan opstarten. Niet onterecht, want iedereen wil dat alles goed verloopt. Dit uitgebreide plan is deze week ingediend en moet goed gekeurd worden door de gemeente. Pas als die goedkeuring binnen is kunnen wij definitief een startdatum doorgeven.

 Waar starten wij mee in de Schilp:

 • Leszwemmen voor de jeugd;
 • Zwemvaardigheid;
 • Duiken (alleen voor instructeurs in bezit van duikbrevet);
 • Snorkelen

 Waar starten wij niet mee op:

 • Leszwemmen voor volwassenen;
 • Banenzwemmen voor volwassenen
 • Zeemeerminzwemmen

 De keuzes zijn gemaakt, omdat er minder ruimte in de bassins is, waarbij wij rekening moeten houden met de 1,5 meter afstand voor personen vanaf 13 jaar. Ook is er een beperking van het aantal mensen die er in het zwembad mogen. De eerste weken zullen wij kijken hoe de zaken lopen en beslissen dat of we gaan uitbreiden.

 Zwembad Steenvoorde blijft gesloten. We hebben inmiddels de ouders benaderd of zij naar de dinsdag of de donderdag willen verhuizen. Plaatsing is ook afhankelijk van het feit of er plek is op die dagen.

 Wedstrijdzwemmen en waterpolo gaan ook weer starten. De betreffende leden worden daarover geïnformeerd door SG de Vliet.

 Een aantal ouders hebben zich al opgegeven om te helpen, waar we erg blij mee zijn. We zoeken er nog een aantal, maar daar krijgt u apart een mail van.

 Graag maak ik u nog attent op een filmpje van Optisport over de routing in het zwembad. U vindt het op facebook: https://www.facebook.com/DeSchilp/videos/1418778484975636/?epa=SEARCH_BOX

 Zodra wij mogen beginnen maken wij bekend wanneer wij dit doen. Dan krijgt u ook uitgebreide informatie toegestuurd waar u zich aan moet houden. Dit alles volgens de richtlijnen van het RIVM en de KNZB. Daarbij benadruk ik nog, dat dit alles onder voorbehoud is. Mocht de regering besluiten de regels weer terug te draaien, dan zullen wij ons daaraan houden.

 Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u altijd contact opnemen met het secretariaat. De contactgegevens vindt u op onze website: www.rzv-excelsior.nl

 Blijf gezond en met sportieve groet namens het bestuur,

 Peter van Zijderveld

Secretaris RZV Excelsior

 

update  14 mei

Beste leden,

Een update van de laatste ontwikkelingen:

Zwembad de Schilp gaat weer open. Zij zijn bezig om alle maatregelen rond het coronavirus in te voeren. Zodra zij laten weten wanneer zij open gaan, laten wij weten wanneer wij starten met leszwemmen en zwemsporten. Er wordt door ons hard gewerkt om de organisatie goed te laten verlopen en alles coronaproof te maken. U wordt daar via de mail over geïnformeerd.

Zwembad Steenvoorde blijf voorlopig dicht. Het zwembad is gevestigd in een verzorgingshuis wat de zaak gecompliceerd maakt. Kinderen die op de maandag zwemmen proberen wij te plaatsen op de dinsdag of de donderdag in de Schilp. Dit natuurlijk in overleg met de betrokken ouders.

De ALV is uitgesteld. Wij plannen deze nu op woensdag 16 september.

Deze aankondigingen zijn onder voorbehoud. Mocht het cabinet maatregelen terugdraaien i.v.m. het virus dan passen wij ons aan. Wij volgen daarbij de richtlijnen van KNZB en RIVM.

Blijf gezond! Namens het bestuur,

Peter van Zijderveld

Secretaris

update  6 mei

Deze link is van de KNZB en geeft hoop. Zo gauw er iets tastbaars is komen we hier op terug

https://www.knzb.nl/actueel/nieuws/bericht/1000048802/update_zwembranche_werkt_gezamenlijk_aan_gefaseerde_opening_van_zwembaden/

 

Maatregelen rond het coronavirus -Update 3 mei-

Beste leden,

 Ik hoop dat u allen in goede gezondheid verkeren in deze moeilijke tijden. Een update i.v.m. de coronacrisis

Net als voor alle andere verenigingen lopen de kosten door. Dit zijn kosten voor de huur van zwemwater in de Schilp en Steenvoorde, maar bijvoorbeeld ook de afdracht aan de KNZB. Als sportvereniging kunnen wij geen aanspraak maken op regelingen vanuit de overheid. Dit komt o.a. omdat wij voor 100% werken met vrijwilligers die niet worden betaald. Gesprekken met de zwembaden en de gemeente hebben tot nu toe niets opgeleverd.

 De KNZB en NOC*NSF roepen de leden van verenigingen op de contributie aan hun club te blijven betalen. Wij hopen dat u ons wilt blijven steunen, zodat onze vereniging kan blijven bestaan.

 De overheid kondigde gisteren aan extra geld vrij te maken voor sportverenigingen. Hoe deze regeling voor ons gaat uitvallen is nog niet bekend. Wanneer dit bekend is zullen wij u daar verder over inlichten.

 Wij willen iedereen hartelijk bedanken voor de steun.

 Namens het bestuur van RZV Excelsior.

 Peter van Zijderveld

Secretaris

 

 update  1 April

Op dinsdag 31 maart heeft het kabinet besloten de maatregelen rond het coronavirus te verlengen tot 28 april. Het zijn moeilijke tijden, waarvoor ook het bestuur geen draaiboek heeft.

Momenteel zijn wij in gesprek met Optisport, de eigenaar van zwembad de Schilp, over hoe we nu verder gaan. Het zwembad blijft gesloten en onduidelijk is of het reeds gehuurde badwater tijdens de sluiting wordt doorberekend aan de vereniging. Helaas is ook OptiSport afhankelijk van de regering en de gemeente. Het zal dus even duren voordat we iets kunnen zeggen over de contributie.

Wij zijn in ieder geval zeer gemotiveerd om weer aan de slag als de maatregelen worden opgeheven. Wij hopen dat u ons dan weer vertrouwd met het organiseren van zwemlessen en andere zwemsporten. Zodra wij meer weten, zullen wij u hierover informeren. Namens het bestuur van RZV Excelsior,

.

Wij vragen u begrip voor de genomen beslissingen. Als er meer informatie beschikbaar is informeren we u verder. Heeft u nadere vragen, dan kan u een mail sturen aan de secretaris Secretaris Email

 

Houdt ook onze website https://www.rzv-excelsior.nl en onze facebookpagina  www.facebook.com/rzvexcelsior/  in de gaten voor nieuwe ontwikkelingen. Die zullen altijd in lijn zijn met het advies van het kabinet, het RIVM en de KNZB.

 

Met vriendelijke groet,

 

Peter van Zijderveld

Secretaris RZV Excelsior

https://www.rzv-excelsior.nl

www.facebook.com/rzvexcelsior/


WaterpoloJeugd heeft leuk uitje


 RZV Excelsior Beheer    24 feb 2020 : 18:11
 Niets    Algemeen

waterpolobal1.jpg

Mooie foto's van een leuk uitje dat de waterpolo C-Jeugd heeft gehad

GezelligUitjeWaterpoloCjeugdJeugd1


Verslag Meiden Training Waterpolo 2020 18 februari


 RZV Excelsior Beheer    30 jan 2020 : 13:20
 Niets    Algemeen

SuccesvolleTrainingMeidenWaterpolo.jpg

RZV Excelsior zoekt meiden die Waterpolo willen spelen. Schrijf je in en kijk naar de foto om te zien of er bekenden op staan

RZV Excelsior sport voor waterpolo samen met AVZV in SG de Vliet. Er wordt een nieuw meiden team gevormd, Kijk hier voor de foto van de training

SuccesvolleTrainingMeidenWaterpolo

Leuke training met nieuwe meiden. Hebben nog ruimte voor nieuwe meiden. Dus als je nog meiden weet!

Vriendinnen training Waterpolo
18 februari
Zwembad De Schilp

lees de folder: <FOLDER> of meld je gelijk aan op
http://www.sgdevliet.nl/waterpolo/verenigingsinfo/meetrainen/


Vanaf donderdag 16 januari wordt er ook met bandjes gewerkt.


 RZV Excelsior Beheer    12 jan 2020 : 13:39
 Niets    Algemeen

info1.jpg

Op dinsdag was iedereen er al mee bekend, bandjes in de kleur van je badje. Je krijgt ze bij het tafeltje naast de ingang en levert ze af bij je lesgever.

Rijswijk, 10 januari 2020

 

Beste ouders/verzorgers van onze leszwemmers,

 

Om onze dienstverlening te verbeteren en een goed inzicht te houden in de voortgang van uw kind, worden er een aantal aanpassingen doorgevoerd in onze administratie.

 

Lange tijd heeft er niemand aan het tafeltje gezeten op donderdag. Vanaf 16 januari zit er weer iemand en komen daar lijsten per badje / diploma te liggen. Bij binnenkomt zult u zich hier moeten aanmelden en krijgt uw kind een gekleurd plastic bandje mee dat hoort bij het bad waar hij of zij in zwemt. Dit is zodat wij precies weten welk kind in welk bad zwemt. Nadat uw kind is omgekleed geeft u het bandje mee en doet dit om de pols of de arm. Voor aanvang van de les worden bandjes ingenomen door de lesgevers.

 

Let op: Zonder bandje mag je geen les volgen!

En moet u terug naar het tafeltje om er als nog eentje te halen.

 

Het is daarom belangrijk dat u uw kind(eren) op het hart drukt om het bandje alleen aan de lesgever af te geven. Wij gaan er dan voor zorgen dat de lijsten elke week zijn aangepast en kloppen.

 

Voor wedstrijdzwemmen, waterpolo, vrijzwemmers, snorkelaars, zwemvaardigheid, volwassenzwemmers en duikers gelden andere regels. Het kan dus gebeuren dat er kinderen en volwassenen onder de douche staan die geen bandje hebben.

 

Nieuwe procedures betekent natuurlijk dat iedereen zich even moet aanpassen. Wij hopen daarom dat u begrip hebt vanwege eventuele vertragingen. U kunt ons helpen door:

 • Iets eerder in het zwembad aanwezig te zijn;
 • Bij het tafeltje eerst te melden in welk badje uw kind zit en daarna de naam te zeggen;
 • Als u verwacht door bijvoorbeeld files pas op het aller laatste moment binnen te komen, kunt u uw kinderen thuis alvast zwemkleding laten aantrekken.

 

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw begrip en medewerking,

 

Met vriendelijke groeten

Het bestuur van RZV Excelsior


Veiligheid, bijscholing kader en licentie NRZ


 RZV Excelsior Beheer    11 nov 2019 : 10:45
 Niets    Algemeen

info1.jpg

Van RZV-Excelsior is de licentie van de NRZ weer verlengd, als onderdeel hiervan moet ons kader regelmatig blijven leren

Onze licentie is door NRZ verlengd

Ons kader wordt regelmatig extern en intern opgeleid en krijgt ieder jaar bijscholing waar ons kader gretig gebruik van maakt. Ons kader wordt ook ieder jaar getest op de eigen vaardigheid. Hierbij wordt niet alleen getest of ze kunnen zwemmen, maar ook de vaardigheden in zwemmend redden. Bijvoorbeeld reddingsgrepen voor het naar de kant brengen van een drenkeling.
Voor de veiligheid van uw kind en de volwassenen is het goed om te weten dat het leszwemmen bij RZV-Excelsior veilig is. Mede ook daardoor is onze licentie door de Nationale Raad Zwemveiligheid weer verlengd

De commissie leszwemmen


Nieuwe lesgevers nodig


 RZV Excelsior Beheer    21 sep 2019 : 12:02
 Niets    Algemeen

depositphotos_60776631_stock_photo_we_need_you_background.jpg

Het lesgeef kader van RZV Excelsior heeft u nodig

Het lesgeef kader van RZV Excelsior heeft u nodig. Altijd al je droom geweest om eens les te geven kijk dan eens hier.

Les Geven


kleding in kleedhokjes


 RZV Excelsior Beheer    23 mei 2019 : 08:02
 Niets    Algemeen

logo_rzv_5a.png

kleedhokjes zijn wisselcabines, de kleding van je kinderen er niet in laten hangen

Vriendelijk, doch dringend verzoek

 

Regelmatig komt bij ons de klacht binnen, dat in de eenpersoons kleedhokjes kleding hangt, terwijl het hokje open is. Wij willen iedereen vriendelijk verzoeken dat, nadat uw kind is omgekleed, de kleding te hangen in de daarvoor bestemde lockers. Als u uw kind na de zwemles ophaalt bij de douche, naar uw locker te gaan, de kleding op te halen en dan pas een eenpersoon kleedhokje te zoeken.

 In de gemeenschappelijke kleedkamers kunt u wel de kleding laten hangen. Dit is wel op eigen risico.

 Hartelijk dank voor uw medewerking.


Verzoek van Optisport (Zwembad de Schilp)


 RZV Excelsior Beheer    23 mrt 2019 : 11:43
 Niets    Algemeen

50cent.jpg

Verzoek van Optisport (Zwembad de Schilp): Neem zelf 50 cent muntstuk mee

Verzoek,

Op dinsdag- en donderdagavond wordt er zwemles gegeven in De Schilp. Bij het omkleden wordt er gebruik gemaakt van de lockers. Om deze af te sluiten is een muntstuk van 50 eurocent nodig. Veel mensen hebben deze niet bij zich en vragen dan bij de medewerkers van Optisport een muntstuk om te wisselen om zo aan een muntstuk van 50 eurocent te komen.

Dit gebeurd op een dusdanig grote schaal dat hier niet aan voldaan kan worden. Daarom een dringend verzoek om vooraf zelf een muntstuk van 50 eurocent mee te nemen.

Dank voor uw medewerking.

Peter van Zijderveld
Secretaris RZV Excelsior


RZV Excelsior Vacature


 RZV Excelsior Beheer    19 mrt 2019 : 12:32
 Niets    Algemeen

190317-vacature-vrijwilliger.jpg

RZV Excelsior Vacature download en lees de vacature. Kom ons helpen!

Vacature,

Zoals elke vereniging kunnen ook wij uw hulp zeker gebruiken.

Klik op deze download om de vacature te zien

Groeten

Het Bestuur van RZV Excelsior


Wist u dat er ook vrijzwemmen was bij RZV Excelsior


 RZV Excelsior Beheer    27 nov 2018 : 11:51
 Niets    Algemeen

folder-vrijzwemmen.jpg

Wist u dat er ook vrijzwemmen was bij RZV Excelsior

Vrijzwemmen 

Toch in het zwembad? geef je dan op voor vrijzwemmen op donderdag van 19:30 - 20:15 uur. Ook hier geld dat we werken met een contributie systeem. Dus als je elke week komt goed koper dan bij het zwembad, kom je maar 1x per maand dan is zwemmen bij het zwembad natuurlijk goedkoper.

Klik hier voor de poster 


Belangrijke wijzigingen Ooievaarspas


 RZV Excelsior Beheer    19 nov 2018 : 14:03
 Niets    Algemeen

ooievaarspas_news.jpg

Belangrijke wijzigingen Ooievaarspas

Houdt voor ieders gemak altijd je ooievaarspas op zak

 

Belangrijke wijzigingen Ooievaarspas

 

Heeft u een Ooievaarspas en bent u lid van een vereniging?

Dan zijn er sinds 1 juli 2018 een paar spelregels gewijzigd

Hieronder zetten we de wijzigingen kort voor u op een rij.

 

Laat uw pas in plaats van 1 keer per jaar nu 4 keer per jaar scannen bij de vereniging. Doet u dat niet? Dan krijgt u geen korting meer en betaalt u het volledige bedrag voor de contributie. Ook al heeft u een Ooievaarspas.

 

Prijs van het lidmaatschap

Krijgt u 50% korting met de Ooevaarspas? Dan betaald u per activiteit nooit meer dan € 165,00. Vraagt een aanbieder toch om een bijdrage hoger dan € 165,00? Laat het ons dan weten via -email-.

Bij de regeling Kinderen Doen Mee betaald u nooit bij. U krijgt dan 100% korting voor uw kinderen.

Spelregels gebruik Ooievaarspas

Bent u inwoner van de gemeente Den Haag, Leidschendam-Voorburg of Rijswijk en wilt u gebruik maken van de Ooievaarspas? Lees dan eerst over het aanvragen van een Ooievaarspas.

Heeft u al een Ooievaarspas? Dan leest u op deze pagina welke regels er zijn voor het gebruiken van de pas.

Geldigheid Ooievaarspas

 • U kunt alleen gebruik maken van de Ooievaarspas, wanneer u de pas in uw bezit heeft.
 • De Ooievaarspas is 1 kalenderjaar geldig vanaf het moment van verstrekking.

Persoonlijk gebruik

 • Bewaar de Ooievaarspas zorgvuldig en ga er zorgvuldig mee om. De pas wordt namelijk meerdere jaren gebruikt. Elk jaar bekijken wij opnieuw of u recht heeft op de pas. Gooi de pas aan het einde van het jaar dus niet weg.
 • U mag de Ooievaarspas niet bij iemand anders achterlaten, ook niet bij een aanbieder als die daar om vraagt.
 • De Ooievaarspas is strikt persoonlijk. Dit betekent dat u de pas alleen voor uzelf kunt gebruiken. Een pashouder moet zich daarom kunnen legitimeren als een aanbieder dat vraagt.
 • Als misbruik van de Ooievaarspas wordt vermoed kan de gemeente de Ooievaarspas blokkeren.

Kortingen

 • Wilt u van het aanbod bij een aanbieder gebruik maken van de Ooievaarspaskorting? Dan moet u dit vooraf aan de aanbieder laten weten. De Ooievaarspas kan niet achteraf worden gebruikt voor het krijgen van korting op het aanbod.
 • Korting wordt alleen verstrekt als de Ooievaarspas wordt uitgelezen bij een aanbieder. Neem uw Ooievaarspas daarom altijd mee als u naar een aanbieder gaat. Als de aanbieder uw pas wil scannen en u heeft uw Ooievaarspas niet bij u dan geldt de regel: géén pas géén korting en eventueel uitsluiting van deelname aan de activiteit.
 • Bij de aanbieder geeft u aan van welke korting u gebruik wilt maken voor uzelf of uw kind. Dit kan 50% of 100% korting zijn. Bij 50% korting betaalt u nooit meer dan € 165 per jaar bij een aanbieder.
 • De gemeente en aanbieders kunnen een juiste werking van de Ooievaarspas - en alle daaraan gekoppelde programma’s, websites enzovoorts - niet garanderen. Misgelopen kortingen, door storingen van de Ooievaarspas of bij een aanbieder, krijgt u niet achteraf vergoed.
 • U bent bij een aanbieder een lidmaatschap aangegaan met Ooievaarspaskorting? Dan bent u zélf verantwoordelijk voor het betalen van de contributie. De Ooievaarspas verleent alleen korting als u deze op het afgesproken moment door de aanbieder laat scannen. Dit geldt ook voor contributies die volledig door de gemeente worden betaald omdat u 100% korting krijgt.
 • U bent ook zélf verantwoordelijk voor het op tijd schriftelijk opzeggen van een lopend lidmaatschap bij een aanbieder. Uw lidmaatschap loopt nog, maar u neemt niet meer deel aan de activiteit? Dan moet u de contributie volledig zélf  betalen. Vraag daarom altijd om een schriftelijke bevestiging van uw opzegging!

Ooievaarspas kwijt of kapot?

 • Bent u uw Ooievaarspas verloren of is deze gestolen of kapot? Neem dan zo snel mogelijk contact op met de gemeente waarin u woont. Uw gemeente blokkeert de pas, zodat niemand anders die kan misbruiken. U kunt bij uw gemeente dan direct een nieuwe pas aanvragen.

Communicatie

 • De gemeente is niet aansprakelijk voor afwijkingen van gegevens vermeld in publicaties, voor drukfouten en/of onjuiste informatie, zoals weergegeven op haar en/of haar aanbieders website(s), e-mails, folders, publicaties enzovoorts.
 • De pashouder moet klachten over de kwaliteit van de producten en/of diensten indienen bij de aanbieder. De gemeente stelt zich niet aansprakelijk voor de kwaliteit van deze producten en/of diensten of de uitvoering van de overeenkomst tussen pashouder en aanbieder.

 De gemeente mag (elektronische) berichten versturen aan de pashouder.


8 tips om de kans op verdrinking zo klein mogelijk te maken


 RZV Excelsior Beheer    29 jun 2018 : 15:34
 Niets    Algemeen

zwemmen2.jpg

Van de Nationale Raad Zwemveiligheid - 8 tips om de kans op verdrinking zo klein mogelijk te maken

Tips voor zwemouders van de Nationale Raad Zwemveiligheid in samenwerking met Reddingsbrigade

  

In samenwerking met Reddingsbrigade Nederland en vanuit het kennisproject NL Zwemveilig heeft de Nationale Raad Zwemveiligheid 

8 belangrijke tips voor zwemouders geformuleerd die de kans op verdrinking zo klein mogelijk maken.

 

Klik hier voor meer uitleg en de achtergrondinformatie.

 

De NRZ hiermee zoveel mogelijk zwemouders te bereiken, zodat ze weer een stap kunnen zetten in de richting van hun missie: Heel Nederland zwemveilig. Dus heb je contacten met deze doelgroep? Maak dan in je eigen communicatie vooral ook gebruik van deze belangrijke boodschap. Ze hebben dit bericht gisteren ook gedeeld op hun social media kanalen, deel het gerust. 

 

We wensen iedereen een fijne en zwemveilige zomer!

8 Tips Tegen Verdrinking Verkort NRZ Reddingsbrigade 28062018 Exurl 768x1086


RZV Excelsior is Licentiehouder Zwem-ABC


 Penningmeester    25 nov 2017 : 17:01
 Niets    Algemeen

logo-licentie-nz-2018-rgb.png

Beste leden,

Beste leden,

Trots zijn we op het verkrijgen van de Licentie Zwem-ABC !

De Nationale Zwemdiploma’s, waaronder het Zwem-ABC, worden uitgegeven door het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ. Deze organisatie streeft naar een continue kwaliteitsverbetering van het Zwem-ABC. De Licentie Zwem-ABC is een volgende stap in dit proces, waarmee borging van veiligheid en kwaliteit van leren zwemmen worden gestimuleerd. Dit geeft de zekerheid dat de zwemlesaanbieder die in het bezit is van de Licentie Zwem-ABC handelt volgens de kwaliteitsstandaard van de zwembranche.

De zwemlesaanbieder die in het bezit is van de Licentie Zwem-ABC geeft je de volgende kwaliteitswaarborgen:

 • De zwemlesgevende is gescreend en in het bezit van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).
 • De zwemlesaanbieder werkt volgens de Gedragscode Zwembranche.
 • De zwemlesgevende is voldoende opgeleid.
 • Er is een zwemlesplan.
 • Ouders hebben zicht op de vorderingen van het kind tijdens de zwemles.
 • Er is een ongevallenregistratie.
 • Er is een klachtenprocedure.
 • Bij elk moment van diplomazwemmen is een gelicentieerde examinator aanwezig.

Wilt u meer weten?

Kijk dan op http://www.allesoverzwemles.nl/licentie


Nieuwscategorieën

   

RZV-Excelsior © 2020 - Build bij exas.nl - Powered by e107